Regulamin szkoły

1. Uczniowie

 

1.1 Uczniowie mają prawo:

1 Nie zgadzać się ze zdaniem nauczyciela i dyskutować z nim o tym po lekcji.

2 Nie przyjść na lekcję z wcześniejszym usprawiedliwieniem się w Skrzydle Szpitalnym.

3 Brać czynny udział w życiu szkoły (forum, komentarze, konkursy, kółka, gazetka szkolna, TVM)

4 Wysyłać sowy poprzez Sowiarnię

5 Zdobywać punkty

6 Chodzić na mecze quidditcha i brać w nich czynny udział (grać na pozycji).

7 Zebrać 10 uczniów i 1 nauczyciela, a następnie założyć nowe kółko

8 Zebrać 15 uczniów i 2 nauczycieli, a następnie domagać się wyrzucenia nauczyciela (o ostatecznym odejściu nauczyciela decyduje dyrekcja)

9 Prosić nauczycieli o korepetycje z przedmiotu, którego nauczają

10 Domagać się założenia nowego przedmiotu (decyduje dyrekcja)

11 Domagać się zmian w regulaminie szkoły (decyduje dyrekcja)

12 Domagać się zmian w systemie nauczania (decyduje dyekcja) )

1.2 Uczniowie mają obowiązek

1 Chodzić na lekcje

2 Uczyć się

3 Zdać wymagane egzaminy

4 Uczestniczyć w lekcji

5 Zaliczyć wszystkie testy, klasówki i sprawdziany, jezeli tego wymagają.

6 Chodzić na uczty w Wielkiej Sali

7 Odnosić się z szacunkiem do wszystkich

8 Przestrzegać regulaminu szkoły

9 Godnie reprezentować swój dom

1.3 Uczniowie nie mogą

1 Przeszkadzać na lekcjach

2 Wchodzić bez pozwolenia do: - pokoju nauczycielskiego - pokoju prefektów - pokoju dyrekcji

3 Wchodzić do nie swoich dormitoriów

4 Opuszczać lekcji

5 Organizować nielegalnych kółek

6 Chodzić w nocy po hogwarcie

7 Odpisywać prac domowych

8 Współpracować z organizacjami działającymi na niekorzyść szkoły- z tego powodu mogą zostać wydaleni ze szkoły.

2. Nauczyciele

2.1 Nauczyciele mają prawo

1 Nie przyjść na lekcję zapowiadając to wcześniej w Skrzydle Szpitalnym lub newsie.

2 Odmówić prowadzenia kółka

3 Odmówić nauczania w hogwarcie powiadamiając o tym dyrektora szkoły

4 Wysyłać sowy

5 Chodzić na mecze quidditcha

6 Zebrać 10 uczniów i 2 nauczycieli, a następnie założyć nowe kółko

7 Zebrać 15 uczniów i 2 nauczycieli, a następnie domagać się wyrzucenia nauczyciela (decyduje dyrekcja)

8 Domagać się założenia nowego przedmiotu (decyduje dyrekcja)

9 Domagać się zmian w regulaminie szkoły (decyduje dyrekcja)

10 Domagać się zmian w systemie nauczania (decyduje dyrekcja)

11 Domagać się zamknięcia szkoły (decyduje dyrekekcja oraz sonda uczniowsko-nauczycielska)

2.2 Nauczyciele mają obowiązek

1 Nauczania w hogwarcie

2 Wstawiania punktów

3 Prowadzenia założonego kółka

4 Przychodzenia na rady nauczycieli oraz na Uczty w Wielkiej Sali

5 Odnosić się z szacunkiem do wszystkich

6 Przestrzegać regulaminu szkoły

7 Udzielić uczniom korepetycji

8 Pisać raporty z lekcji w dziennikach i wstawiać oceny

9 Wstawiać punkty do rankingu uczniów.

2.3 Nauczyciele nie mogą

1 Krzyczeć

2 Źle prowadzić lekcje

3 Wchodzić bez pozwolenia do pokoju prefektów

4 Organizować nielegalnych kółek

5 Współpracować z organizacjami działającymi na niekorzyść szkoły- z tego powodu mogą zostać wydaleni.

3. Rok szkolny

1 Rok szkolny trwa około 100 dni, dokładną liczbę dni ustala dyrekcja. Maksymalnie może trwać 110 dni, a minimalnie 50 dni.

3.2 Pod koniec roku szkolnego:

1 Puchar Domów otrzymuje dom, który zebrał najwięcej punktów za naukę

2 Puchar Quidditcha otrzymuje dom, który zebrał najwięcej punktów w quidditchu

3 Zostają rozdane medale za zasługi dla szkoły

4. Punkty

4.1 Uczeń dostaje punkty za:

1 Pracę na lekcji i Aktywność

2 Prace domowe i dodatkowe

3 Klasówki i sprawdziany

4 Odpowiedź

5 Dodatkowe zajęcia (Kółka)

4.2 Uczniowi można odebrać punkty za:

1 Złe zachowanie na lekcji

2 Brak pracy domowej

3 Spóźnianie

4 Nie przychodzenie na lekcje

4.3 Nauczyciel dostaje punkty za:

1 Obecność na swojej lekcji

2 Prawidłowe prowadzenie lekcji

3 Uczęszczanie na Rady Pedagogiczne i kursy

4 Branie udziału w konkursach

4.4 Nauczycielowi można odebrać punkty za:

1 Nieobecność na swojej lekcji

2 Nieprawidłowe prowadzenie lekcji

3 Nieobecność na Radzie Pedagogicznej i kursie

4 Nauczyciel może zostać wydalony ze szkoły z -20 pkt

5. Dodatkowe nagrody

1 Medal za zasługi dla szkoły (Złoty Talizman)

2 Puchar Domów

3 Puchar Quidditcha

4 Tytuł najlepszego czarodzieja roku szkolnego (Złote jajo)

5 Tytuł najlepszego czarodzieja swojego domu (Złoty goblin)

6 Dodatkowe osiągniecia przyznawane przez dyrektora (Złota Beczka)

7 Dla najlepszych pisarzy Gazetki Szkolnej (Złoty Notatnik)

 

6. Prefekci i opiekunowie

1 Prefekci mają prawo odejmować punkty (max. 20 punktów każdemu uczniowi)

2 Prefekci muszą podawać dyrektorowi, lub swojemu opiekunowi, liczbę punktów, które chcą odjąć.

3 Prefekci mają obowiązek pilnować uczniów ze swojego domu

4 Opiekunowie mają obowiązek pilnować uczniów swojego domu

5 Opiekunowie mają prawo odbierać i dodawać uczniom punkty

6 Opiekunowie mogą dawać szlabany

7 Prefekci są wybierani przez opiekunów Domów.

8 Prefekci Naczelni wybierani są przez Dyrekcję.

9 Opiekunowie są wybierani przez Dyrekcję na Radzie Pedagogicznej.


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

Czasomierz
 
Reklama
 
Top listy:
 
Szkoły Magii Szkoły Magii Toplista najlepszych stron o Harrym Potterze Najlepsze szkoły magii i czarodziejstwa! Top-Lumos Najleprze szkoły magii! Sim Sala Bim - Najbardziej Wiarygodna Toplista w ŚM Kundelek TopList TOP CSM Lista najlepszych stron Potterowskich
TopListy 2:
 
Magiczne Szkoly Wirtualny Świat Magii - strony Potterowskie Niepowtarzalne szkoły magii Toplisty związane z Harrym Potterem NAJLEPSZE SZKOŁY MAGII *Toplista WH*
Qudditch - sprawdz na jakiej pozycji zagrasz!
 

Jestem wyśmienitym szukajacym ;p
Sprawdz >

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=